HomeHomeHomeNewszelfbouwWhite

 

1503 Actiefhuis - concept - ontwikkeling

 

Actiefhuis:

Een woon- werk- woning die ook nog eens een energiecentrale is ! Er wordt gebruik gemaakt van de zon die luchtstroming tot stand brengt door opwarming in een ‘voor’serre. Hiermee wordt de woning geventileerd en verwarmd. In de zomer kan de luchtstroom gebruikt worden om koele lucht (gekoeld in de bodem) naar binnen te leiden en te verspreiden.
In de serre die aan de buitenkant als een simpele ‘kas’gevel is uitgevoerd wordt het zonlicht gebruikt om met PVT-panelen stroom op te wekken. In diezelfde panelen wordt tevens water verwarmd. Bovenin kunnen extra warmte collectoren worden geplaatst. Hulpventilatoren zijn misschien nog nodig om af en toe bij te springen. Een warmtepomp kan de laatste extra’s voor de winter toevoegen en een buffer op temperatuur brengen. Extra PV-panelen/collectoren staan op het dak.

Het concept wordt uitgewerkt met deskundige adviseurs op het gebied van zowel bouwfysica als installatietechniek, het is de bedoeling dat er uiteindelijk een zelfregelende situatie ontstaat, te bedienen met een smartphone. Nul op de meter is het minimum, ambitie is energie te leveren, daar moeten we ook echt naar toe.

De voorgevel is zoals hier weergegeven idealiter vrijwel op het zuiden gericht. Is de zuidzijde aan de tuin gelegen, dan wordt de hele boel omgedraaid en kun je via de serre naar buiten. Als het mooi weer is kunnen de deuren gewoon open en loopt binnen en buiten in elkaar over.
Met een oriëntatie op oost-west is waarschijnlijk een vóór- en achter serre nodig die wisselen in luchtstroom, het effect zal dan wellicht wat minder zijn.

Actief wonen:

De woning is gericht op zowel wonen als thuis werken op verschillende plekken en lagen. Die zijn allemaal ruimtelijk verbonden. Zo is er altijd een prima plek te vinden voor activiteiten zonder het contact te verliezen. Slapen doe je het liefst in afgesloten ruimtes, die liggen op de bovenste verdieping samen met de badruimte.
Deze woning biedt enorm veel vrijheid om loungen, koken, eten, overleggen, gasten ontvangen, en thuis werken allemaal te combineren. Zoals het nieuwe werken is dit het nieuwe wonen. En dan is er ook nog flink de ruimte om voor alles een eigen plek te vinden want het kan natuurlijk gehusseld worden.

103Top

1503-Koel

Systeem - concept - energiecentrale
1503-P

Plattegronden heel eenvoudig, ruimtelijk en functioneel

Deze woning is ontwikkeld op een kavelbreedte van 6,3 m en 10 meter diep. Op een bredere of diepere kavel kan dus een grotere woning ontstaan, een extra laag is uiteraard ook mogelijk met een afgescheiden praktijkruimte bijvoorbeeld. Het is een voorstel, en eigenlijk een schema. In overleg met de bewoners kan en moet het verder ontwikkeld en aangepast worden.
Creëer je eigen plek is het uitgangspunt.

 

Uitdaging:

Haal het zonnetje in huis en ga er actief mee om.

Het hier voorgestelde concept is ontwikkeld op basis van een combinatie van in feite reeds lang bestaande principes. De systemen om met de warmtestraling van de zon energie op te wekken en luchtstromen te genereren zijn op zich dus niet nieuw. Solartowers, Trombewalls en dergelijke zijn in verschillende projecten al werkend en voorzien in de ventilatie en verwarming en/of koeling. Er zal nog het nodige onderzocht en berekend moeten worden, daar zullen deskundigen voor worden ingeschakeld.
Ook de TU-Delft kan wellicht het nodige met onderzoek daarin betekenen, we moeten uiteindelijk naar een situatie waarbij gebouwen geen energie uit fossiele brandstoffen meer nodig hebben om het binnenklimaat aangenaam te krijgen en te houden. Ik verwijs daarvoor ook onder andere graag naar de dissertatie van Dr. ing. B. Bronsema die voor zijn promotie aan de TU-Delft dergelijke systemen heeft onderzocht. De werking heeft hij proefondervindelijk middels testopstellingen en op basis van simulaties en berekeningen onderbouwd.
De onderzoekvraag ligt er dus maar ik geloof in het systeem zoals het bedacht is. Met toepassing van geavanceerde en slimme meet- en regeltechniek zullen de componenten controleerbaar hun werk in samenhang kunnen doen. Recent (september 2016) is Dr ir Noortje Alders gepromoveerd op een onderzoek naar comfort in woningen. Natuurlijke ventilatie kan daar een enorme rol in spelen, dat is één van haar conclusies.

Er zijn nog verdergaande maatregelen denkbaar om het milieu te sparen in de vorm van opslag regenwater voor een ‘grijs’watercircuit, buffering van warmte in een buffervat, zeg maar ‘overmaatse boiler’, je eigen afvalwater filteren enz.
De woning milieubewust bouwen is vanzelfsprekend, de materiaalkeuzes moeten zorgvuldig gemaakt worden zodat hergebruik absoluut mogelijk is en demontage met weinig energie eenvoudig kan.

Het nieuwe werken vraagt ook om het nieuwe wonen:

Het ontwerp is een woning met een vrije indeling met grotendeels overlopende ruimten. Dit biedt volop mogelijkheden om anders dan gebruikelijk te wonen. Het nieuwe werken is steeds meer gangbaar en kantoren worden steeds meer werkgebouwen met een vrije indeling die wisselend gebruikt wordt.
De tijd die je daar níet doorbrengt en toch aan het werk wilt zijn zul je vaker doorbrengen in je woning. Dat biedt ook mogelijkheden om je tijd vrij in te delen en meer dingen te combineren of eenvoudiger te organiseren. Dit ontwerp geeft daar een oplossing voor door het nieuwe werken uit te breiden naar het nieuwe wonen.
De verschillende plekken bieden contact en zicht, ook de zichtlijnen naar buiten bieden steeds een ruime blik op de buitenwereld. Door de panelen schuivend en/of overlappend te maken kan er met het uitzicht en de afscherming gespeeld en gevarieerd worden naar behoefte, het heeft wel invloed op de opbrengst.

Er zal wel wat van de voorgestelde techniek zichtbaar kunnen zijn met name in de serre. Panelen en collectoren die ook nog kunnen schuiven hebben nu eenmaal kabels en slangen nodig. Maar je woont dan ook in je eigen energiecentrale. En tot slot: een warme wollen trui scheelt een hoop energie omdat een iets lagere ruimtetemperatuur dan nog steeds erg comfortabel is.

Ook geprikkeld?

Neem contact op, dan ga ik graag met u in gesprek over dit plan en een weg naar realisatie. Op weg in de ontwikkeling van ‘Passiefhuis’ naar ‘Actiefhuis’.


V9

V5

V10

V9

W720