HomeHomeHomeNewszelfbouwWhite

 

 

Espace - Continue - Verklaard.

 

endless2

 

Endless1

 

Model van het Endless House.

Espace-Continue staat voor de continuïteit van ruimte en de evolutie binnen de processen die leiden tot het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen. Zowel op het gebied van stedenbouw, architectuur, interieur en objecten als in vernieuwingen, transformaties en technische verbeteringen. In wezen zijn dit voortdurende en eindeloze trajecten, een resultaat is een status die door gebruik weer aan (komende) verandering onderhevig is.

Het gedachtegoed van Friedrich Kiesler (1890-1965) over het begrip ruimte is door hem verbeeld in the ‘Endless House’, ontwikkeld in de periode 1950 – 1960 en in modelvorm gepresenteerd in het MoMa, New York. Het hierin uitgewerkte thema is de continuïteit van de ruimte. Dit speelt zich af in deels tastbare materie (fysieke begrenzing van ruimte) maar tegelijkertijd in het onderbewustzijn van het menselijke brein. Betreed je immers een ruimte dan is er wat gebeurd in het fysieke ervaren maar tevens wat met de wetenschap over waar die ruimte zich bevindt, hoe je er in gekomen bent (en er dus weer uit zou kunnen) en hoe het zich verhoudt tot eerdere ervaringen. De ruimte op zich (maat, begrenzingen, materiaal en kleur) maar vooral de verbindingen (en visueel is een van de sterkste) bepalen hoe de beleving zal zijn. Het beleven van een ruimte met bewustzijn van het geheel waar het deel van uitmaakt vormt voor een belangrijk deel de kwaliteit ervan. De route er naar toe draagt bij tot het besef van de ligging in de samenhang van ruimte en tijd.

Dit vormen de uitgangspunten voor het ontwerpen van plannen. Route, verbinding, situering en beleving zijn voortdurende thema’s die in het ontwerpproces als leidraad worden ingezet. Zowel inbedding in de omgeving als de wijze waarop de relaties daarmee tot stand komen vormen de basis van onderzoek en studie. Hoe klein of omvangrijk een plan ook is, deze wisselwerkingen vinden altijd plaats. Het resultaat is een uitvloeisel van een proces waarin de meest passende oplossing nagestreefd wordt. Passend zowel in gerealiseerde verschijningsvorm als afgestemd op het gebruik. Toekomstwaarde met het oog op veranderingen wordt daarbij als een bijdrage tot duurzame ontwikkeling gezien en is hiermee als vraagstuk onlosmakelijk verbonden.