HomeHomeHomeNewszelfbouwWhite

 

 

Over Espace-Continue

Ontwerp uitgangspunten:

Eenvoud, het lastigste wat te bereiken is in architectuur.

Toch is eenvoud steeds meer de grondgedachte waarmee ik werk en ontwerp. Het weglaten van dingen die overbodig zijn draagt bij aan rust en zorgt dat er werkelijk balans ontstaat. Dat betekent overigens niet dat daarmee verrassingen worden uitgesloten.

Elke opdracht waar ik gevraagd of ongevraagd mee bezig ben benader ik vanuit de mogelijkheden die in een vraagstuk liggen opgesloten. Om een passende oplossing te ontwerpen is het onderzoeken waarom een vraag ontstaat, of ontstaan is, de eerste stap in een proces waarbij het bevragen een rol blijft spelen. Wat is de huidige situatie en waar kan de nieuwe situatie aan bijdragen in de komende verandering, want over verandering gaat het altijd. Ontwerpen doe je niet alleen, het is een samenwerking met degene die er belang bij heeft dat er een oplossing komt.

De plek waar het zich gaat afspelen, de locatie, bepaalt in hoge mate hoe ik een plan vervolgens bedenk en ontwerp. Dat kan natuurlijk ook een bestaand gebouw of gebouwstructuur zijn. Eigenlijk ontstaat dan altijd een thema of leidraad wat als ruggengraat dient voor het ruimtelijke plan. Een referentie vanuit bijvoorbeeld materiaal, filosofisch gedachtegoed , sfeer, beleving of activiteit vormen vaak een aanknopingspunt. In een bestaande situatie onderzoeken we de al aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden. Als we dat hebben uitgediept en uitgevonden wat werkelijk belangrijk is, dan is de basis gelegd. Het is nodig om elkaar daar in te leren kennen zodat we begrijpen waarom iets wordt zoals het bedoeld is.

De vertaling naar een tastbaar ontwerp, gebouw, ruimtelijke ingreep of iets anders, vraagt om het voortdurend refereren naar het begrip eenvoud. De techniek stelt ons tegenwoordig in staat om werkelijk alles te maken en in bijna elke denkbare vorm. Dat vraagt om weloverwogen keuzes om precies dát te maken wat klopt met de uitgangspunten, uiteindelijk zoveel mogelijk weglaten dus. Elke detailoplossing en elke aansluiting van materialen en constructies benader ik vanuit die visie. Het zijn namelijk bepalende factoren om architectuur te kunnen maken.

Het materiaal waarmee je werkt en de manier waarop het wordt samengesteld heb ik altijd als inspirerend gezien. Het vertalen van 'beeld naar bouwbaar' beschouw ik als een essentiële vaardigheid. Inmiddels heb ik daar een enorme ervaring in opgebouwd en zoek graag naar de juíste oplossing, niet naar de meest voor de hand liggende.

 

Voor particulieren of groepen met initiatieven kan ik je beknopt uitleggen wat je kunt verwachten, klik hier: zelfbouw

Om een glimp te lezen van onderliggende theorie over de naam van mijn bureau, klik hier: endless space

 

Voordat ik mijn bureau startte ben ik bij verschillende bureau's werkzaam geweest als architect-projectleider en medewerkend architect. De opgave's waarmee ik me heb bezig gehouden varieerden daarbij van gezondheidszorg en onderwijsgebouwen tot kantoren en woningbouw.