HomeHomeHomeNewsWhite

 

 

Zelfbouw, een spannende uitdaging.

Op het moment dat je met plannen voor zelfbouw rondloopt ben je eigenlijk al begonnen. Een aantal stappen uit het hele traject van plan tot realisatie licht ik hier kort toe. Ik ga daar graag met je over in gesprek, geheel vrijblijvend, om zaken nader toe te lichten. Hopelijk kunnen we uit die kennismaking een vruchtbare samenwerking laten ontstaan als we verwachten daar van beide kanten vertrouwen in te vinden. Een vast omkaderd verloop is er niet, het is steeds een nieuw gezamenlijk avontuur.

Ik pretendeer niet alle facetten te kunnen of willen beheersen. Er zijn deskundigen op diverse gebieden die ik daar graag in betrek om de kwaliteit samen te waarborgen (zoals: constructie, energie, bouwfysica, installaties, bouwkosten, proces).

Vragen en oplossingen, hoe kan het werken:

Wat wil je:

Gaat het om woonruimte, bedrijfsruimte of een combinatie ? Het is belangrijk een goed beeld te vormen van je wensen, een woonprogramma is ook heel individueel. Meestal bedenk je iets vanuit een verandering van de huidige situatie. Een vraag wat de toekomst brengt lijkt ver weg maar is wel iets wat je daar in moet betrekken, je bouwt voor nu en voor later.

Locatie:

Heb je al een plek of een bestaand gebouw op het oog ? Er zijn diverse ontwikkelingen gaande waarbij zelfbouwkavels worden uitgegeven. Meestal gaat daar wel een flinke tijd aan zoeken en afwegen aan vooraf. Ook een bestaand gebouw vraagt vaak om een herbestemming in de plannen van de gemeente. Vroegtijdig overleg en afstemming met de gemeente kan de steun voor een initiatief enorm vergroten.

Wil je samen met anderen:

Het samen met anderen in een collectief een gebouw ontwikkelen (CPO) is heel goed mogelijk. Je kunt als groep dát maken wat past en je eigen woning mede vormgeven en indelen precies zoals je wilt. Als architect zal ik me inzetten om daar een mooi plan voor te ontwerpen en alle wensen te integreren. Dit wil niet zeggen dat alles kan, uiteindelijk moet het natuurlijk als geheel een fijn gebouw worden wat klopt.

Het maken van een plan voor groepen, het verder uitwerken en begeleiden van het hele traject naar realisatie vraagt om stroomlijning. Om dat efficiënt te laten verlopen zoek ik daarvoor graag samen met een groep naar een bouwbegeleider. Dat is een meerwaarde aangezien die taken beter door iemand met expertise op dat terrein gedaan kunnen worden. Ik begeleid een groep graag bij het vinden van de juiste persoon daarvoor.

Plan maken:

Het maken van een ontwerp doe je samen. Het is mijn vak om wensen te vertalen naar een gebouw en te zorgen dat de optelsom meer wordt dan de delen bij elkaar. Architectuur ontstaat niet zomaar, dat is ook een kwestie van interpreteren en uitdrukken. Middels tekeningen, schetsen, visualisaties, maquettes, referenties enzovoort neem ik je mee in het tot stand brengen van een ruimtelijk idee en beeld. Zie o.a. de pagina Actiefhuis als voorbeeld. Na een grove indicatie van bouwkosten zal een externe bouwkostendeskundige worden ingezet om dit te onderbouwen.

Plan uitwerken:

Is het beeldplan ontstaan (meestal een Voorlopig Ontwerp) dan is de vervolgstap een verdere uitwerking naar maakbaarheid. Basisprincipe's zijn in het plan al wel opgenomen en soms ook leidend geweest. Door mijn enorme ervaring op het gebied van vertaling van 'beeld naar bouwbaar' zorg ik voor een precieze uitwerking. Het resultaat zal een uitgewerkt (Definitief) ontwerp zijn, bouwkosten nader getoetst en verfijnd.

Plan gaan bouwen:

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is nodig en alle daarmee samenhangende informatie coördineer ik zodat het plan aan de eisen voldoet. Graag integreer ik de ambities op gebied van duurzaamheid en energieprestatie en zo mogelijk stappen verder dan de eisen van de overheid.

Om een plan te gaan uitvoeren heb je een bouwer nodig, dat is duidelijk. Er zijn verschillende manieren om die te vinden. Ik geef er op dit moment sterk de voorkeur aan om een aannemer vroegtijdig te benaderen op basis van het definitief ontwerp. Budget en kwaliteit moeten dan met elkaar worden vastgelegd en voorafgaand aan de aanvraag vergunning zijn afgestemd.

Het inzetten van de kwaliteiten van een aannemer kan tot een resultaat leiden wat uitstekend voldoet aan de uitgangspunten. Middels bouwproces en het inbrengen van slimme oplossingen in de uitvoering wordt een samenwerking meer dan het vervullen van de rol die bestaat uit slechts doen wat gevraagd wordt. Als architect kun je die expertise inzetten om de kwaliteit van architectuur te waarborgen. Alles tot op elk detail uitwerken behoort tot mijn uitdaging die ik als onmisbaar voor het bereiken van die kwaliteit beschouw.

Voor een bouwbegeleider met name bij bouwgroepen ligt hier een belangrijke rol als coördinator en bewaker van proces en budget.

Je eigen inbreng:

Om je woning of combinatie precies zo te maken naar je wensen wordt een actieve rol gevraagd. Hoe nauwgezetter je informatie levert en ideeën inbrengt en vastlegt hoe beter het straks klopt. En er moet nog véél geregeld worden, iets waar een bouwbegeleider prima bij kan helpen.

Zorg dat je een goed beeld hebt van de mogelijkheden tot financiering, dat is cruciaal. We proberen het gehele financiële plaatje steeds zo helder mogelijk in beeld te houden inclusief de kosten die samenhangen met mijn werkzaamheden en de overige betrokkenen.